zondag 27 april 2014

Micro omvormers zijn volwassen geworden | grote keuze in topmerken

De afgelopen jaren zijn string omvormers standaard geworden om de door zonnepanelen opgewekte stroom  aan onze huizen en aan het elektriciteitsnet te leveren.  

Zonnepanelen worden hierbij in serie verbonden en leveren gelijkstroom (DC) aan de omvormer welke de stroom omzet in wisselstroom (AC). Een gevolg van deze combinatie is dat de totale opbrengst bepaald wordt door het paneel dat het minste presteert.  Vergelijk het met een tuinslang die je op een bepaalde plaats knijpt en de gehele waterstraal wordt minder. Op de lange duur kan dit een grote invloed krijgen op de jaar-opbrengst van een zonne energie installatie.
                                                             
                                 http://www.solarwindbioshop.com/video.htm (2 video's)

Micro omvormers vormen een oplossing voor deze problematiek. In plaats van naar het solar-systeem als geheel te kijken, functioneren micro-omvormers voor elk individueel paneel. Bij het concept van micro-omvormers of een vergelijkbaar concept ( optimizers) wordt de gelijkstroom  direct bij elk individueel paneel omgezet in wisselstroom . Bij traditionele omvormers gebeurt dit per string, oftewel voor een rij seriegeschakelde zonnepanelen.  Bij micro-omvormers hebben verminderde prestaties van individuele panelen geen invloed op het totale pv-systeem.

Sinds 2006 zijn commerciële micro-omvormers op de markt. Inmiddels hebben zowel consumenten als installateur de micro-omvormer omarmd. Dit mede vanwege de voordelen ten opzichte van traditionele string-omvormers. Micro-omvormers zijn in staat om de energie productie van pv-systemen aan te passen aan de wisselende omgevingsfactoren, zoals schaduw, vervuiling, wisselende temperaturen en niet-optimale hellingshoeken. Elk zonnepaneel en elke micro omvormer wordt zo een  individuele unit binnen het totale pv-systeem.  Op het moment dat een zonnepaneel (tijdelijk) minder presteert, blijft de rest van de installatie de normale prestatie leveren. Niet alleen wordt zo de energie-opbrengst veiliggesteld, maar biedt het eerder in de waardeketen veel voordelen zoals ontwerpvrijheid, snellere installatie en de mogelijkheid tot het omzeilen van obstakels op het dak. Verder is er het feit dat micro-omvormers veiliger zijn dan de traditionele string omvormers. Dit omdat ze hoogspanning op het dak elimineren.


Met micro omvormers is het mogelijk op kleine schaal te starten en de zonne-energie-systemen in de loop der jaren uit te breiden als de behoefte toeneemt. 

Geen opmerkingen: